01 apr 2020

projekt med podning for Corona(via SSI).

Jeg er i forvejen tilknyttet sentinel-overvågning af influenza, hvor jeg hver vinter indberetter det antal influenza-tilfælde jeg støder på i min praksis, så man kan vurdere om der er influenza-epidemi.

Dette er aktuelt fra uge 13 udvidet til også at indbefatte patienter med tegn på corona-smitte.

Jeg foranlediger hver uge podning af 5 personer i eget hjem .Det er personer, som har symptomer på corona-smitte. Der skal foranlediges at en symptom-fri pårørende kan hente podesæt og spørgeskema til den syge, som så selv poder fra næsen, og besvarer spørgeskema, som den pårørende bringer tilbage til klinikken, og jeg sender ind.

Desuden tager jeg hver uge 5 svælgpodninger på personer, som IKKE har symptomer (kommer i klinikken af anden årsag), og sender ind. Det er m.h.p. at vurdere, hvor mange uden symptomer (endnu) på corona der er i befolkningen.

Så det kan hænde jeg spørger dig ved telefonkontakt til klinikken, eller aftalt fremmøde i klinikken, om der må tages en podning.

 

Charlotte Reibke